Kvindebevægelsens tidsskrifter

På KVINFOs site finder du nogle kvindepolitiske tidsskrifter fra tiden omkring 1900.

“Byen, dirrede nogle Dage af Indignation.
Dragterne, der var udstillet paa Mannequiner, var Skøgedragter, og der blev skrevet om det i alle Blade, dels ud fra en oprigtig Indignation, dels for at tage det Nummer med paa Dagsordenen og saa gaa videre til det næste.
Der var dem, der sagde, at saadan er det efter en Krig. Sæder og Moral gaar i Forfald – deraf de uanstæn­dige Dragter og den øvrige Laden staa til, som vi daglig har for Øje og ser Følgerne af – overfyldte Hospitaler, overfyldte Nervekliniker, Raab paa Hjem for forbryderisk Ungdom o. s. v. o. s. v. – Følgen af Krig – der er ikke noget at gøre ved den Ting, det trækker sig i Lave.”
(citat: Kvinden og samfundet. 1919, nr. 21.)

Kvinden og samfundet, 1919.

I 1915 fik kvinder og tyende stemmeret. Det var en stor sejr for kvindebevægelsen og der længe havde været kæmpet for. Det, og mange andre kvindepolitiske emner, kan du dykke ned i, i de digitaliserede kvindetidsskrifter på kvinfo.dk tema Tidsskrifter 1885-1920.

På Tidsskrifter 1885-1920 er der nogle temaer, f.eks. om de første kvindelige akademikere, kampen for valgret og om tjenestepigernes stilling. Du kan også søge de mange artikler fra tidsskrifterne. (den avancerede søgefunktion virker ikke i alle browsere)

Tidsskrifter 1885-1920

  • Kristeligt Kvindeblad – 1910-1913, udgivet af Kristelig Kvindevalgrets-Forening
  • Kvinden og Samfundet – 1885-1912, udgivet af Dansk Kvindesamfund
  • Kvindestemmeretsbladet – 1907-1913, udgivet af Kvindevalgretsklubben
  • Kvindevalgret – 1908-1915, udgivet af Landsforbundet for Kvinders Valgret
  • Hvad vi vil – 1884-1894, udgivet af Kvindelig Fremskridtsforening

Udover ovennævnte tidsskriftet er Dansk Kvindesamfunds protokoller fra 1971-1991 tilgængelige.

KVINFO: Tidsskrifter 1885-1920


Udgivet

i

af

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.