Tag: lokalplaner

  • Københavnerkortet – specialkort

    Hvor er de udsatte områder i København? Hvor er der færrest som er udenfor arbejdsmarkedet? Hvordan er byens klimatilpasninger? Disse, og mange andre spørgsmål, kan du finde svar på via Københavnerkortets tre specialkort. Socioøkonomisk københavnerkort Det Socioøkonomisk københavnerkort rummer statistik vis visuelt på kortet. Du kan f.eks. se hvor mange procent der er udenfor arbejdsmarkedet […]