Tag: presse

  • Illegale blade

    Illegale materialer online: De illegale blade var en vigtigt redskab for modstandsbevægelsen i kampen om at påvirke befolkningens holdninger under besættelsen. Illegale blade er betegnelsen for de blade, som under besættelsen blev fremstillet og distribueret ulovligt og hemmeligt uden for den tyske besættelsesmagts og danske myndigheders kontrol. “Ligesom den legale dagspresse dengang var tilknyttet politiske […]